Qi gong

Kin. tecknet för Qigong.

 

Fritt från böckerna: "Qigong i teori och praktik" av H. Granqvist och N. Hjelm, "Qigong" av M. Tse samt "Qigong enligt Biyun" av F. Xiulan.

 

Den stilla och meditativa gymnastiken från Kina är 5000 år gammal och bygger på samma lära som Feng Shui - läran om qi, den universella kraften som finns överallt - och även inom oss. Kineserna hade redan då kunskapen om de mjukt flytande rörelsernas betydelse för att odla den kraft som ligger till grund för vår hälsa. Qigong ingår som en gren i den kinesiska medicinen.

 

Qi = livskraft.

 

I qigong förenas naturens qi med vår egen ursprungliga qi, och utbytet mellan människa och naturen verkar harmoniserande: Träningen gör det möjligt för kroppens egen qi att förenas med himlens och jorden ursprungliga livskraft, vilken skänker organismen speciella förmågor att bota sjukdomar och besvär i inre organ och/eller meridianer.

 

Då qi kan flöda fritt via de båda meridianerna i kroppen är yin och yang i jämvikt = målet för alla qigongövningar.

 

Läran bygger på den om yin och yang. Avsaknad eller brist på den ena kraften gör att man känner sig håglös och trött. Vid daglig träning kan man stärka och hjälpa sig själv. Man märker snart vad som fattas och strävar efter komplettering:

 

Orsaker:
1. Saknar yin - har arbetat för mycket och sovit för litet.
Åtgärder: Lugn och stilla qigong, vila och avslappning ger tillbaka jämvikten.

 

2. Saknar yang - har sovit tillräckligt och bara varit för passiv.
Åtgärder: Stimulerande, dynamiska qigongövningar i snabbare takt. "ut och röra på sig" ger då jämvikt.

 

"Hälsa är inte frånvaro av störningar utan kraft att leva med dem."

 

Att stärka immunförsvaret är antagligen den viktigaste hjälp qigong kan ge den moderna människan. Qigong kan även genomföras sittande eller liggande - kallas stilla qigong.

 

Att träna regelbundet förbättrar rörelseförmågan, gör att leder och lemmar blir smidigare och att man rör sig mjukare och vackrare. Aptiten förbättras, avföringen regleras lättare och ämnesomsättningen balanseras. Den kan även reglera själsliga obalanser och verkar relativt snabbt på tillstånd som depressioner m.m. - Qi och blod flödar bättre, man blir stark och frisk, påverkas inte negativt av köld, hetta eller andra klimatoriska faktorer.

 

Centra i kroppen enligt Qigong:

1. Dantian:
Huvudenergicentrum i kroppen. Ligger lite under naveln, djupt inne i kroppen. Den är en samlingsplats för yin- och yangenergierna i kroppen. Ju mer energi man kan samla under qigongövningarna, ju mer kan man föra in i dantian för att bli frisk och stark.

 

1. Rörelse
2. Andning
3. Medvetande

 

Nedtill stabil, upptill lätt. Alla rörelser har sin upprinnelse i nedre dantian. All uppmärksamhet bör riktas mot övningen - låt tankarna komma och gå. Intryck utifrån avskärmas - höra, men inte lyssna och se, men inte titta. Blicken riktas lugnt mot golvet eller ögonen hålls slutna.

 

2. Mingmen: Livets port. Området runt njurarna. Här anses den ursprungliga livskraften finnas, som inte kan fyllas på utan måste vårdas för att ge ett långt och bra liv.

 

3. Baihui: Kroppens takfönster. På toppen av huvudet där den bakre fontanellen finns på babies. Där möts många meridianer, blodkärl och nervbanor. I detta område tar kroppen in qi.

 

 

Qi-andning:


En bukandning där magen är lätt spänd. Axel- och nackmuskulatur är avslappnade och deltar inte.

 

Då mellangärdet sänks trycks det venösa ljudet ut ur magorganen. Qi leds ut ur dantian och in i meridianerna.

 

Vid utandningen kan, eftersom bukmuskulaturen är avslappnad, speciellt mycket qi strömma in i dantian - vilket upplevs som angenämt.

 

Qigong innefattar både Xinggong och Minggong: 
Xinggong innebär att man vårdar om sina tankar, sitt sinne.
Minggong betyder att man vårdar sin kroppsliga hälsa.

 

Då man utför sin qigong är det vanligt att man känner sig varm och det liksom pirrar i hela kroppen, ibland blir man istället sömnig. Om det gör nt någonstans så är det tecken på att qi inte flödar fritt där och mer träning behövs. De olika känslorna får personen att komma i balans. Energin måste sedan sparas och det görs t.ex. genom meditation.

 


Biyun - "de azurblå molnen".

 


- Det är underbart skönt och avslappnande att, dra ur telefonjacket, släcka ner lampljuset och istället tända levande ljus och en doftlampa med avslappnande aromaolja.

 

Det enda som hörs är den lugna, melodiska och lite spröda kinesiska musiken medan man stilla och mjukt genomför de meditativa rörelserna - eller att stå ute en ljum sommarmorgon, ackompanjerad av fåglarnas sång.

 

 

Det finns olika typer av Qigong.

 

Den jag själv utövar kallas "Medicinsk qigong":
"Jichu gong (steg 1 där den inre qi tränas) + Dong gong (steg 2 som för in yttre qi till människan vilket ger en fördjupad känsla av samspelet med naturen)".

 

Dess grundare i Sverige heter Fan Xiulan, som kallar den för Biyunmetoden.

 

Enligt hennes lära syftar övningarna till att bygga ett "Hälsans hus" inom oss, där steg 1 bygger grunden, steg 2 är väggarna och steg 3 slutligen är taket. De olika stegen i träningen kompletterar alltså varandra.

 

- Vill du veta mer? Jag rekommenderar varmt hennes bok:
"Qigong enligt Biyun - Låt livskraften återvända".

 

Kurser anordnas i hela landet.

Senaste kommentarer

15.11 | 18:55

Gäss är mycket svårare att sätta ihop än höns. Gränsa av gåshuset och släpp...

07.11 | 17:01

Hej i höstrusket Jag har två ung gäss som ska flytta ihop med 3äldre. Hur sk...

24.06 | 08:59

Hej. F för hund, 2 droppar på huden på vuxna djur och 1 droppe på mindre djur

26.04 | 21:05

Hej Minna. Om du fixar någonstans att vara och minst 6 deltagare åker ja...